کانادا از نظر مساحت دومین کشور بزرگ جهان (بعد از روسیه) است که تقریبا دو پنجم بخش شمالی قاره آمریکای شمالی را اشغال کرده است. علی‌رغم وسعت زیاد کانادا، این کشور یکی از کم جمعیت‌ترین کشورهای جهان است. کانادا مناظر بکر زیادی دارد که بخشی از هویت ملی مردم آن محسوب می‌شوند. جامعه چند فرهنگی منحصربه‌فرد کانادا باعث شده است مهاجران زیادی از تمام قاره‌های جهان این کشور را برای زندگی انتخاب کنند. زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسوی است و همین نشان‌دهنده تاریخ این کشور است که زمانی محل مناقشه دو کشور بزرگ اروپایی بوده است. آب و هوای کانادا به‌ دلیل گستردگی عرض جغرافیایی خیلی متنوع است.

کشور کانادا